Deze website maakt gebruik van cookies, zodat onze dienst beter kunnen werken.

If you continue browsing our website, you accept our cookie policy and our privacy policy.

/ Lees meer
Gebruiksvoorwaarden
 1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  De “Gebruiksvoorwaarden” zoals die hier staan beschreven zijn de voorwaarden zoals deze website: www.storeprijs.nl (de “Website”) en de aanverwante diensten (zoals hier onder staan beschreven) aan u ter beschikking worden gesteld. Wanneer u de website wenst te bezoeken, of gebruik wilt maken van enige van de aangeboden diensten, dan gaat u er ook mee akkoord dat u zich zult houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, dan wordt u geacht te stoppen met het gebruiken van de Website en de aanverwante diensten die wij leveren.

  In de Gebruiksvoorwaarden leggen wij out dat, “U” de individu is die de Website of diensten gebruikte end at “Store prijs” of “wij” of “ons” verwijst naar Store Prijs of (Fastup Media, postbus 1350, 9326 Bardufoss, Norwegen).

 2. WIJZIGINGEN IN DE HE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Wij zijn continue op zoek naar manieren om onze Diensten en Website die wij u bieden,te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op enig moment aan te passen. De wijzigingen zijn effectief vanaf het moment dat ze geplaatst zijn op de Website, en u wordt geacht deze wijzigingen te hebben geaccepteerd wanneer u door gaat met het gebruik van de de Website of de Diensten.

 3. OMSCHRIJVING DIENSTEN

  Overzicht

  Wij zullen een scala aan diensten bieden die online beschikbaar zijn. Deze omvat, maar is niet beperkt tot: productcategorieën, inhoud, verkopersbeoordelingen, aankoopadviezen, productbeoordelingen en zoekfuncties die steekwoorden gebruiken. Tezamen met hulpmiddelen om te communiceren, worden dit de “Diensten” genoemd. Wij helpen u producten te vinden op de websites van derden, genaamd “Verkopers”, waarna u deze producten kunt vergelijken.

  Hoe werkt Store Prijs?

  Storeprijs werkt met veel andere winkels en websites uit heel de EU samen om u zo eenvoudig prijzen en producten te laten zoeken, bekijken en vergelijken op één centrale plek. Storeprijs werkt met een enorm aantal bedrijven samen om er zeker van te zijn dat u altijd een geweldige variatie en prijzen zult vinden. Wij garanderen echter niet dat elk product dat een particuliere winkel of website aanbiedt, ook opgenomen is in het overzicht op onze website.

  Onze klanten zijn zeer belangrijk voor ons!

  Uw winkelervaring is belangrijk voor ons. Wanneer wij horen dat één van onze verkopende partijen een slechte dienstverlening naar de klanten toe heeft, dan zullen wij dat onmiddellijk bij hen onder de aandacht brengen. Wanneer wij meerdere klachten over dezelfde verkoper ontvangen dan is het aannemelijk dat wij ze helemaal van onze website zullen verwijderen.

  Wij houden graag onze informatie Up-to-Date

  Informatie over hotels en vluchten wordt direct bijgewerkt. Zo weet u zeker dat u kunt vertrouwen op de getoonde beschikbaarheid en prijs. Voor wat betreft online winkels garanderen wij dat de updates tenminste één keer per dag worden doorgevoerd. Hoewel het zelden voorkomt, kan het gebeuren dat de prijs is aangepast of gewijzigd op de dag dat u het product heeft gekocht. Wij werken aan een oplossing om problemen hieromtrent in de toekomst te voorkomen.

  U kiest hoe de resultaten worden getoond

  Wanneer u er de voorkeur aan geeft dat de prijzen worden getoond op volgorde van laag naar hoog, of op basis van de relevantie met betrekking tot uw zoekcriteria, dan kan dat bij ons. U bepaald hoe de resultaten aan u getoond worden.

  Een aankoop doen bij een verkoper

  Wanneer u eenmaal een product hebt gekozen en u wilt dat product kopen, dan dient u naar de website van de verkopende partij te gaan om de aankoop te voltooien. Wanneer u gebruik maakt van de diensten die door de verkoper worden aangeboden, en zeker wanneer u hun website bezoekt, dan zijn de Gebruiksvoorwaarden van die website, in plaats van die van ons, van toepassing. Wij treden niet op als een vertegenwoordiger van de Verkopers. Wij verkopen niet door, of onder licentie. Elke vorm van transactie or overeenkomst die u met de Verkoper aan gaat, is een iets waar wij op géén enkele wijze deel aan nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot de opgenomen producten. U gaat er mee akkoord dat op het moment dat het nodig is, u rechtstreeks contact zult opnemen met de Verkoper wanneer u een klacht of vraag hebt of wanneer u niet tevreden bent met betrekking tot producten. Ook stemt u er mee in dat u ons niet zult betrekken in enig dispuut tussen u en de derde partij.

  Adverteerders

  Wij kunnen u voorstellen aan specifieke partners en diensten die zij van tijd tot tijd aanbieden. Dit kan in de vorm van geïntegreerde diensten zoals, bijvoorbeeld, advertenties met aanbiedingen. Wij kunnen er ook voor kiezen om promotielinks op de Website te plaatsen. Deze links zijn ook bekend als gesponsorde links promotie aanbiedingen, of advertentieboodschappen. U kunt gevraagd worden deze te bekijken wanneer u de website gebruikt.

 4. STORE PRIJS PRIVACY BELEID

  Het is noodzakelijk dat u ons Privacy Beleid leest omdat hier veel belangrijke details staan beschreven met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot onze beveiliging en veiligheids protocollen, alsmede uw veiligheid en onze maatregelen.

 5. GEBRUIKER WACHTWOORD & GEBRUIKER ACCOUNT

  Wanneer u specifieke diensten van deze Website wilt gebruiken, is het noodzakelijk om een account voor deze website aan te maken. Wanneer u de registratie-procedure voor deze Website hebt voltooid, ontvangt u een wachtwoord en een specifiek account. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en accountgegevens geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in dit account, die worden gedaan in het account met uw accountnaam en wachtwoord. Wanneer uw wachtwoord wordt gebruikt door een andere persoon, dan zijn wij daar niet voor verantwoordelijk.

 6. GEBRUIKERS GEDRAG

  U stemt er mee in dat u onze Diensten of toegang tot de Website niet zult misbruiken om 1. Kinderen op enige manier te beschadigen: 2. De Diensten of Website, netwerken or servers die betrokken zijn bij de Diensten of Website op enige wijze te verstoren. Of het niet opvolgen van enige procedure, wetgeving, vereisten of beleid dat verbonden is aan de Diensten of de Website. 3. Het bewust of onbewust overtreden van enige wet, inclusief wetten met betrekking tot: het verzamelen, ontleden, combineren, verwerken of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers. U zult geen enkel element van de website kopiëren, verkopen, misbruiken, doorverkopen of namaken voor commerciële doeleinden. 4. U stemt er mee in dat u op géén enkele wijze, of het nu via een melding, upload, e-mail of andere wijze gaat, enige onjuiste, inaccurate, schadelijke, obscene, beledigende, bedreigende, illegale, vuile, haat-volle, denigrerende of enige andere informatie zult verspreiden die beschouwd kan worden als een aantasting van iemands privacy. Alles dat discrimineert, mogelijk discrimineert jegens een individu op basis van de seksuele geaardheid, etnische afkomst, handicap, leeftijd, geslacht, ras or religie. U zult op geen enkele wijze informatie verzenden die een inbreuk zijn op handelsgeheimen, patenten, copyright of ander recht met betrekking tot instellingen of personen. Dit omvat ook het ongeoorloofd adverteren, ongevraagde spam of piramide constructies, kettingbrieven, onzin mails of enige andere vorm van benadering. De uitzonderingen zijn die plekken die ingericht zijn voor dergelijke activiteiten. Tenslotte; u zult geen vorm van computer codering of software virusses, programs of bestanden introduceren die bedoeld zijn om zaken te beschadigen, te vernietigen of computer hardware of software, of telecommunicatie systemen te vertragen of te te beïnvloeden.

 7. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR KINDEREN

  Zowel de Diensten als de Website zijn bedoeld voor gebruik door mensen van 18 jaar of ouder. Wanneer u gebruikmaakt van Diensten of de Website dan erkent u dat u 18 jaar of ouder bent. Wanneer u jonger dan 18 bent dan bent u niet toegestaan om deze website of Diensten te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website of Diensten te blokkeren wanneer wij vaststellen dat u onder de toegestane leeftijd bent.

 8. INFORMATIE PLAATSEN

  U bent volledig verantwoordelijk voor alle informatie, tekst, video, foto’s, software, tekeningen, boodschappen of enig ander materiaal ( “Gebruikersmateriaal”), ongeacht of u dat niet nu prive of openbaar heeft gemaakt., dat u plaats, e-mailt of op enige andere wijze overbrengt via de Services van de Website.

  Met name met betrekking tot de Gebruikersinformatie waarvoor u koos om die op de website te plaatsen, staat u ons toe om deze onbeperkt, niet-exclusief, gratis en vrij te gebruiken, aan te passen, kopiëren of te gebruiken om afgeleiden te produceren en wereldwijd te tonen in de gebruikersinformatie (gedeeltelijk of geheel) en/of deze te gebruiken in andere media, vorm of technologie of werk wat op een later moment ontwikkeld zal worden of nu in productie is. Wij zijn niet verplicht, maar houden ons het recht voor, om gebruikers mededelingen te verwijderen, verplaatsen or te weigeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met onze Gebruiksvoorwaarden, of die eventueel weerstand kunnen oproepen.

 9. INHOUD VERANTWOORDELIJKHEID

  Wij leveren prijsgegevens, gebruikerservaringen, productbeschrijvingen en andere inhoud. Dit valt allemaal onder de noemer “Website inhoud” met betrekking tot enig product of item dat op de website is opgenomen of dat op de Website verschijnt. De opname van deze inhoud op de Website is puur ter informatie en wil op geen enkele wijzen impliceren dat wij producten of verkopers steunen of de diensten steunen die door de verkopers worden aangeboden. Hoewel wij alle mogelijke moeite zullen doen om er voor te zorgen dat de informatie correct is, zullen fouten of weglatingen zo snel mogelijk worden aangepast zodra ze onder onze aandacht worden gebracht. Wij beloven of garanderen niet dat de Website inhoud vrij zal zijn van fouten en, daarnaast, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of onduidelijkheden in de inhoud van de Website.

 10. INHOUD FINANCIËLE DIENSTEN

  Met betrekking tot de Diensten of Website inhoud waarin gesproken wordt over handelen, investeringen of financiële diensten wordt deze informatie puur ter informatie door de Website verstrekt.Géén enkele Dienst of Website Inhoud zijn bedoeld om te investeren of te handelen. Wij zijn niet verantwoordelijk, of op enige andere wijze aansprakelijk voor de juistheid, beschikbaarheid or nut van de informatie die verstrekt worden door de Diensten van de Website en wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige beslissing die wordt genomen met betrekking tot investeringen or handel op basis van die informatie.

 11. TOEGANG TOT WEBSITE EN DIENSTEN

  Wij zullen onze uiterste best doen om de beschikbaarheid van de Website te handhaven en er tevens voor te zorgen dat deze niet gestoord wordt en volledig werkzaam is, maar wij zijn niet in staat om dit altijd te garanderen. In het geval van een systeemfout of systeemonderhoud, kan toegang tot de website op sommige momenten tijdelijk opgeschort zijn. Dit kan ook vanwege redenen zijn waar wij geen invloed op hebben.

  Wij doen er alles aan doen om u de meest accurate en recente gegevens te verstrekken met betrekking tot de prijs, maar tevens met betrekking tot de Diensten en goederen die op de website getoond worden. Maar omdat deze informatie door de verschillende Verkopers die op de website genoemd worden, naar ons wordt gezonden in overeenstemming met de licentie voorwaarden, kunnen wij, ondanks dat wij dat professioneel verwerken, niet garanderen dat het volledig juist is.

  In geval van onjuistheden tussen de gegevens die worden getoond op de Website en de informatie die beschikbaar is op de website van de Verkoper, dan dient de laatste als ‘leidend’ te worden beschouwd.

 12. VERANDERINGEN AAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

  Wij behouden ons op enig moment het recht voor om de Diensten of de Website, of een deel daar van, tijdelijk of definitief te wijzigen, stoppen, of om nieuwe diensten te introduceren op enig moment zonder dat wij daar over informeren. U stemt er mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor uwzelf of enige derde partij voor enige wijziging, annulering of tijdelijke opschorting van de Diensten van de Website.

  In het geval van enige aanpassing van de Diensten waarvoor een Store Prijs account moet worden aangemaakt, zullen wij onze klanten altijd op de juiste manier informeren. U kunt uw Store prijs account annuleren door onze klantenservice te informeren.

 13. OPZEGGING

  U bent zich er volledig van bewust dat Store prijs eigenhandig er voor kan kiezen uw account te sluiten of uw wachtwoord op te zeggen, of een deel van de toegang tot de Website of de Diensten. Wij mogen ook inhoud verwijderen zonder dat te hoeven motiveren. Daarnaast hebben wij het recht om op enig moment alle, of een deel van onze Diensten te stoppen zonder dat vooraf kenbaar te hoeven maken.

 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT LINKS

  Store prijs, of derden, kunnen links bieden naar verschillende WWW bronnen of websites. U stemt er mee in dat, omdat wij geen invloed hebben op deze bronnen of websites, dat wij deze zowel noch ondersteunen noch verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze bronnen of sites. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig product, advertentie, inhoud of voor enig ander materiaal dat beschikbaar is op deze plaatsen.

  Daarnaast stemt u er mee in dat u erkent dat wij niet direct of indirect aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor enig verlies of schade die veroorzaakt is, of verband houdt, met Diensten die beschikbaar zijn via andere bronnen of websites. Daarnaast stemt u er mee in dat wij geen partij zijn in enige overeenkomst of transactie tussen u en de derde partij die u zult aangaan en u beloofd tevens dat u ons niet zult betrekken in enig dispuut tussen u en de derde partij.

 15. COPYRIGHT LICENTIE EN COPYRIGHT

  Uw eigenlijk gebruik van de website inhoud geeft u geen recht met betrekking tot, maar zonder beperkingen, intellectueel eigendom, handelsmerken, grafische logo’s, animaties, teksten, video’s, foto’s of het intellectueel eigendom van enige derde partij in de inhoud van, of op de website.

  U kunt niet reproduceren, plaatsen, kopiëren, downloaden, bewerken, doorgeven, exploiteren of op enige andere wijze de diensten of het materiaal van de website dan wel computer coderingen of elementen die onderdeel zijn van de website, communiceren naar derden tenzij dat voor u persoonlijke individuele gebruik is. Afhankelijk van het bovenstaande kunt u delen van de beschreven inhoud downloaden naar uw eigen opslag, of dat nu de harde schijf of iets anders is, wanneer u het wilt bekijken op voorwaarde dat er géén kopieën worden gemaakt.

 16. COMPENSATIE

  U stemt er mee in dat u ons, onze vertegenwoordigers, betrokkenen, zusterbedrijven, partners en werknemers of enige andere partner zult vrijwaren van enige schade of vorm van claim (inclusief juridische kosten met betrekking tot een dergelijke claim of schade) die gemaakt worden door een derde partij met betrekking tot iets dat voortvloeit of het gevolg is van uw gebruik van de Website. Dit heeft ook betrekking op elke veronderstelde overtreding van de gebruiksvoorwaarden die hier beschreven zijn, of voor elke overtreding van de wet of de rechten van derden.

 17. WETTELIJKE VERPLICHTEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

  Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten niets dat de aansprakelijkheid met betrekking tot enige vorm van frauduleuze praktijken, onjuiste voorstelling of persoonlijk letsel of dood als gevolg van onachtzaamheid aan onze kant, de kant van onze medewerkers of enige van onze vertegenwoordiger, beperkt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt aan computersystemen, of enige vorm van verlies, die veroorzaakt zijn door het door u gebruiken van deze website. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat bestanden die worden geplaatst, vrij zullen zijn van vervuiling, virussen of enige andere schadelijke vorm..

  Wij zouden aansprakelijk kunnen zijn voor verliezen die u kunt ondervinden als gevolg van het door ons niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, wanneer deze verliezen voorzien hadden kunnen worden als wij ons aan de Gebruiksvoorwaarden hadden gehouden. Een verlies wordt beschouwd als onvoorzienbaar wanneer deze overwogen had kunnen worden of voorzien had kunnen worden door onszelf of door u op het moment dat wij instemde met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor indirect verlies die voorzien hadden kunnen worden door uwzelf or door ons (zoals het verlies van een mogelijkheid of het verlies van winsten).

 18. INFORMATIE

  Enige informatie die wij u verstrekken, zal per post of e-mail naar u verzonden worden. Met betrekking tot enige wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, wordt deze informatie verstrekt door de Diensten. Deze, tezamen met enige andere belangrijke zaken die worden getoond, of links naar mededelingen worden verstrekt door de Diensten.

 19. INFORMATIE OVER ONS HANDELSMERK

  “Store Prijs” dienst- en productnamen, tezamen met enig logo of handelsmerk van Store Prijs. Het is u onder geen enkele omstandigheid toegestaan, tenzij vooraf toegestemd, om de Store Prijs merken te tonen of op enige andere wijze te gebruiken.

 20. COPYRIGHT AGENTEN EN COPYRIGHTS

  Wanneer, om enige reden, u denkt of vermoed dat uw intellectueel eigendom op enige vorm misbruikt wordt in de inhoud van de Website of inhoud geplaatst door gebruikers, stuur ons dan zo spoedig mogelijk alle gegevens.

 21. ALGEMENE INFORMATIE

  De Gebruiksvoorwaarden, tezamen met aanvullende gebruiksvoorwaarden waar naar verwezen kan worden in de Gebruiksvoorwaarden, vormen samen de gehele overeenkomst tussen beide partijen. Indien er enige vorm van dispuut of misverstand is met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, dan zal de Noorse wetgeving van toepassing zijn. Wanneer u er voor kiest om gerechtelijke stappen tegen ons te nemen, dan dient dit te gebeuren in Noorwegen. Wanneer het gerechtshof tot de conclusie komt dat een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onjuist is in enige vorm, dan zullen de betrokken partijen overeenkomen dat het hof er alles aan zal doen om dit bij de partijen onder de aandacht te brengen, maar dat de overige zaken uit deze Gebruiksvoorwaarden van kracht zullen blijven.

  Noch Store prijs noch u kan de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen zonder dat vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de andere partij. De uitzondering is daar waar wij toegestaan zijn om sommige verplichtingen toe te wijzen, of over te dragen (zonder vooraf toestemming te hoeven vragen) aan enige betrokken partij.